MÁY KHOAN NGẦM HDD ĐỊNH HƯỚNG NGANG GD320-LS

Máy khoan hướng ngang GD320-LS