Công hàng máy bơm bùn BW 160, BW250, BW200, BW320...

Công hàng máy bơm bùn BW 160, BW250, BW200, BW320...

14/11/2020, Bởi CTY TNHH ATI VIỆT TRUNG

Sử dụng  bơm bùn vữa, cọc nhồi, gia công nền móng yếu, bơm vữa trụ cầu..cung cấp chất lỏng xả cho các lỗ nổ trong thăm dò địa chất, cũng có thể cung cấp dung dịch khoan cho các giàn khoan..

 

Hỗ trợ trực tuyến