MÁY KHOAN NGOÀI TRỜI TỰ ĐỘNG CỠ TRUNG BÌNH ZEGA D440

Trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn dễ dàng chuyển giữa các công trình và các bước. Thích hợp cho khai thác đá, khai thác đá, tách trước, hấp thụ sốc và lỗ cực sâu.